Klauwbekapbox type B
Hoof trimming crush type B
1001

Klauwbekapbox type L
Hoof trimming crush type L
1172

Klauwbekapbox type L profi
Hoof trimming Crush type L profi
1171

Klauwbekapbox type L profi aanhanger
Hoof trimming crush type L profi trailer
1178

Klauwbekapbox type L hydro
Hoof trimming crush type L hydro
1173

Klauwbekapbox type H
Hoof trimming crush type H
2700